Aditya Rangga

Pelajar yang insyaallah tidak pelit ilmu.