Nota Ringkas Penanda Wacana

Penanda wacana adalah penting untuk kefasihan dalam bahasa Inggeris pada tahap lanjutan. Mereka adalah elemen penting dalam ucapan dan penulisan untuk hidup dan bekerja

Sekiranya anda perlu mengambil peperiksaan IELTS, anda perlu mempunyai pemahaman yang jelas mengenai penanda wacana untuk ujian Penulisan dan Bercakap.

Maksud Penanda wacana

Perkataan atau ungkapan yang menghubungkan, mengurus dan membantu mengatur ayat. Mereka menyambung apa yang ditulis atau dikatakan dengan sesuatu yang lain. Penanda wacana tidak membuat perubahan kepada makna.

Penanda Wacana juga sering dipanggil menghubungkan kata-kata dan, kadang-kadang, pengisi. Penanda wacana adalah penting untuk membuat ucapan atau aliran teks anda dan untuk mengelakkan satu siri kenyataan pendek yang tidak berkaitan.

Penanda wacana boleh diletakkan di mana-mana bahagian ayat, termasuk permulaan. Kami menggunakan pelbagai jenis penanda wacana untuk pelbagai jenis pautan; penanda tidak rasmi untuk rujukan dan penanda jenis formal untuk penulisan rasmi, seperti esei dan laporan.

Penanda wacana tidak selalu mempunyai makna yang anda akan dapati dalam kamus anda. Sebaliknya, mereka menyediakan fungsi tertentu seperti melambatkan, mengisi atau membayangkan emosi.


Penggunaan Penanda Wacana

Penanda wacana biasa yang digunakan dalam bahasa Inggeris termasuk “anda tahu”, “sebenarnya”, “pada asasnya”, “seperti”, “Maksud saya”, “okay” dan “begitu”.

Data menunjukkan bahawa penanda wacana sering datang dari kelas perkataan yang berbeza, seperti kata keterangan (“baik”) atau frasa penanda wacanaonal (“sebenarnya”).

Proses yang membawa dari pembinaan percuma ke penanda wacana dapat dikesan kembali melalui kajian dan sumber tatabahasa. [petikan diperlukan]

Secara tradisinya, beberapa perkataan atau frasa yang dianggap sebagai penanda wacana dianggap sebagai “pengisi” atau “expletives”: perkataan atau frasa yang tidak mempunyai fungsi sama sekali.

Sekarang mereka diberikan fungsi dalam tahap analisis yang berbeza: perubahan topik, pembaharuan, perancangan wacana, tekanan, lindung nilai, atau saluran belakang.


Jenis atau Category Penanda Wacana

Yael Maschler membahagikan penanda wacana kepada empat kategori luas: interpersonal, rujukan, struktur, dan kognitif.

1. Penanda interpersonal

Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara penceramah dan pendengar.

Persepsi: “lihat”, “percaya saya”
Perjanjian: “betul-betul”, atau perselisihan: “Saya tidak pasti”
Amazement: “wow”

2. Penanda rujukan

Digunakan untuk menunjukkan urutan, kausaliti, dan koordinasi antara pernyataan.

  • Urutan: “sekarang”, “kemudian”
  • Sebab-sebab: “kerana”
  • Penyelarasan: “dan”, atau bukan penyelarasan: “tetapi”

3. Penanda struktur

Menunjukkan hierarki tindakan perbualan pada masa di mana ia dituturkan. Penanda ini menunjukkan kenyataan mana yang dipercayai oleh penceramah sebagai yang paling atau paling tidak penting.

  • Pertubuhan: “pertama sekali”
  • Pengenalan: “jadi”
  • Ringkasan: “pada akhirnya”

4. Penanda kognitif

mendedahkan proses pemikiran penceramah

  • Memproses maklumat: “uhh”
  • Kesedaran: “oh!”
  • Rephrasing: “Maksud saya”

Contoh Penanda Wacana

Cover Contoh Penanda Wacana Cerdika
Cover Contoh Penanda Wacana Cerdika

1. Penanda permulaan karangan

a. Pada era globalisasi ini,
b. Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c. Dalam meniti arus kemodenan ini,
d. Dewasa ini,
e. Pada masa ini,
f. Kini,
g. Dasawarsa ini,
h. Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i. Sejak sedekad yang lalu,
j. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k. Kebelakangan ini,
l. Balakangan ini,
m. Sejak akhir-akhir ini,

2. Penanda memulakan isi baharu

a. Selain itu,
b. Di samping itu,
c. Sementara itu,
d. Lebih-lebih lagi,
e. Dalam pada itu,
f. Lain daripada itu,
g. Pada waktu yang sama,
h. Dalam pada itu,
i. Seterusnya,

3. Penanda huraian isi karangan

a. Hal ini demikian kerana
b. Hal ini berlaku kerana
c. Hal ini terjadi kerana
d. Hal ini disebabkan oleh
e. Hal ini wujud akibat daripada
f. Hal ini bersangkut-paut dengan
g. Hal ini berpunca daripada
h. Hal ini tercetus apabila

4. Penanda menghuraikan contoh

a. Hal ini mengakibatkan
b. Hal ini menyebabkan
c. Oleh itu,
d. Maka,
e. Oleh hal yang demikian,
f. Oleh sebab itu,
g. Jelaslah bahawa
h. Justifikasinya,

5. Penanda memberi contoh dalam karangan

a. Misalnya,
b. Contohnya,
c. Sebagai contoh,
d. Tamsilnya,
e. Sebagaimana yang kita sedia maklum
f. Antaranya adalah seperti

6. Penanda menutup isi

a. Kesannya,
b. Natijahnya,
c. Akibatnya,
d. Akhirnya,
e. Dengan itu,
f. Dengan berbuat demikian
g. Dengan keadaan sedemikian,

7. Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat

a. justeru
b. malah
c. malahan
d. tambahan pula
e. sementelahan
f. sekali gus
g. di samping

8.Penanda memulakan perenggan penutup

a. Kesimpulannya,
b. Intihanya,
c. Secara tuntas,
d. Konklusinya,
e. Sebagai penutup wacana,
f. Sebagai penghias bicara akhir,
g. Sebelum mengakhiri wacana ini,
h. Secara keseluruhan,
i. Secara total,

9. Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

a. Walau bagaimanapun,
b. Walakin itu,
c. Namun demikian,
d. Daripada perspektif yang berbeza,
e. Jika dilihat dari sudut lain,
f. Dengan kata lain,
g. Kontradiksinya,
h. Di sebalik itu,
i. Dalam pada itu,
j. Dari sudut lain,

10. Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa

a.Bak kata peribahasa,…
b.Bak kata peribahasa Melayu,…
c.Bak kata orang tua-tua,…
d.Bak kata mutiara,…
e.Bak Peribahasa,…
f.Bak kata cendekiawan,…
g.Persis kata peribahasa,…
h.Persis kata peribahasa Melayu,…
i.Persis kata orang tua-tua,…
j.Persis kata mutiara…
k.Persis peribahasa,…

Reference

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reposition


Leave a Comment