Penanda Wacana Bahasa Melayu: Maksud, Jenis & Contoh Terkini

Cover Nota Penanda Wacana Cerdika
Cover Nota Penanda Wacana Cerdika

Nota Penanda Wacana – Assalamualaikum dan salam sejahtera, anak-anak! Hari ini, Cikgu nak bercakap tentang satu topik yang sangat penting dalam penulisan karangan, iaitu penanda wacana.

Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah itu penanda wacana?

Jangan risau, Cikgu akan menerangkan secara ringkas dan mudah difahami. Penanda wacana adalah perkataan atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan idea, pendapat, dan maklumat dalam karangan supaya ianya lebih tersusun dan mudah difahami.

Jadi, mari kita belajar bersama-sama tentang jenis-jenis penanda wacana dan bagaimana menggunakannya dengan betul dalam karangan kita, supaya karangan kita menjadi lebih menarik dan mudah difahami oleh pembaca.

Selamat belajar!

Apa itu Penanda Wacana

Penanda wacana adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat dalam sebuah karangan atau teks. Ia membantu kita untuk menyusun ayat-ayat dengan lebih teratur dan mudah difahami.

Kepentingan Penanda Wacana dalam Bahasa Melayu

Penanda wacana sangat penting dalam Bahasa Melayu kerana ia membantu kita menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan. Ia juga membuat karangan kita lebih menarik dan mudah untuk dibaca.

Jenis-Jenis Penanda Wacana

1. Penanda Permulaan Karangan

Anak-anak, penanda permulaan karangan adalah penanda yang digunakan untuk memulakan karangan. Contohnya, “Pada era globalisasi ini” atau “Kebelakangan ini”.

2. Penanda Memulakan Isi Baharu

Penanda memulakan isi baharu digunakan untuk memperkenalkan isi yang baru dalam karangan. Contohnya, “Selain itu” atau “Di samping itu”.

3. Penanda Huraian Isi Karangan

Penanda huraian isi karangan digunakan untuk menjelaskan isi dalam karangan. Contohnya, “Hal ini demikian kerana” atau “Hal ini berlaku kerana”.

4. Penanda Menghuraikan Contoh

Penanda menghuraikan contoh digunakan untuk memberi contoh dalam karangan. Contohnya, “Hal ini mengakibatkan” atau “Hal ini menyebabkan”.

5. Penanda Memberi Contoh dalam Karangan

Penanda memberi contoh dalam karangan digunakan untuk memberi contoh yang lebih spesifik. Contohnya, “Misalnya” atau “Sebagai contoh”.

6. Penanda Menutup Isi

Penanda menutup isi digunakan untuk menutup isi dalam karangan. Contohnya, “Kesannya” atau “Natijahnya”.

7. Penanda Menulis Dua Huraian dalam Satu Ayat

Penanda ini digunakan untuk menulis dua huraian dalam satu ayat. Contohnya, “Justeru” atau “Malah”.

8. Penanda Memulakan Perenggan Penutup

Penanda memulakan perenggan penutup digunakan untuk memulakan perenggan penutup dalam karangan. Contohnya, “Kesimpulannya” atau “Intihanya”.

9. Penanda Menerangkan Huraian atau Pendapat yang Berbeza

Penanda ini digunakan untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza. Contohnya, “Walau bagaimanapun” atau “Namun demikian”.

10. Penanda Memulakan atau Memasukkan Peribahasa

Penanda ini digunakan untuk memulakan atau memasukkan peribahasa dalam karangan. Contohnya, “Bak kata peribahasa” atau “Bak kata orang tua-tua”.

Cara Menggunakan Penanda Wacana dengan Betul

1. Penanda Wacana dalam Ayat Tunggal

Anak-anak, dalam ayat tunggal, penanda wacana digunakan untuk menghubungkan maklumat yang berlainan.

Contohnya, “Walaupun dia sakit, dia tetap pergi sekolah.” Di sini, penanda wacana “walaupun” menghubungkan dua maklumat yang berbeza.

2. Penanda Wacana dalam Ayat Majmuk

Dalam ayat majmuk, penanda wacana digunakan untuk menghubungkan beberapa ayat yang membentuk satu makna yang lengkap.

Contohnya, “Siti suka makan buah, tetapi dia tidak suka sayur.” Penanda wacana “tetapi” menghubungkan dua ayat yang membentuk satu makna.

3. Kesalahan Umum dalam Penggunaan Penanda Wacana

Anak-anak, kadang-kadang kita membuat kesilapan dalam menggunakan penanda wacana. Contohnya, menggunakan penanda wacana yang salah atau mengulang penanda wacana yang sama berulang kali.

Untuk mengelakkan kesilapan ini, kita perlu memahami fungsi setiap penanda wacana dan memilih yang sesuai untuk setiap situasi.

Latihan dan Contoh Ayat Menggunakan Penanda Wacana

1. Latihan Mengenal Pasti Penanda Wacana

Anak-anak, kita boleh membuat latihan mengenal pasti penanda wacana dalam karangan atau teks. Contohnya, baca teks dan tandakan penanda wacana yang digunakan.

Ini akan membantu kita memahami bagaimana penanda wacana digunakan dalam teks.

2. Contoh Ayat dengan Penanda Wacana yang Berbeza

Berikut adalah beberapa contoh ayat dengan penanda wacana yang berbeza:

  1. Walaupun hujan lebat, Ali tetap pergi bermain bola.
  2. Dia suka makan nasi, tetapi dia tidak suka makan roti.
  3. Selain itu, dia juga suka membaca buku.

Contoh Penanda Wacana Lengkap

Cover Contoh Penanda Wacana Cerdika
Cover Contoh Penanda Wacana Cerdika
Jenis Penanda WacanaContoh Penanda WacanaContoh Ayat
Penanda permulaan karangana. Pada era globalisasi ini,
b. Kebelakangan ini,
c. Dewasa ini,
a. Pada era globalisasi ini, teknologi semakin canggih.
b. Kebelakangan ini, cuaca semakin panas.
c. Dewasa ini, pendidikan menjadi lebih penting.
Penanda memulakan isi baharua. Selain itu,
b. Di samping itu,
c. Seterusnya,
a. Selain itu, dia juga suka makan buah.
b. Di samping itu, dia rajin berlatih.
c. Seterusnya, kami pergi ke pasar malam.
Penanda huraian isi karangana. Hal ini demikian kerana
b. Hal ini berlaku kerana
c. Hal ini berpunca daripada
a. Hal ini demikian kerana kurangnya kesedaran.
b. Hal ini berlaku kerana sikap malas.
c. Hal ini berpunca daripada kekurangan sumber.
Penanda menghuraikan contoha. Hal ini mengakibatkan
b. Hal ini menyebabkan
c. Oleh itu,
a. Hal ini mengakibatkan banjir.
b. Hal ini menyebabkan kemalangan.
c. Oleh itu, kita harus berhati-hati.
Penanda memberi contoh dalam karangana. Misalnya,
b. Contohnya,
c. Sebagai contoh,
a. Misalnya, dia suka membaca novel.
b. Contohnya, dia pandai bermain piano.
c. Sebagai contoh, dia rajin berlatih sukan.
Penanda menutup isia. Kesannya,
b. Akibatnya,
c. Dengan itu,
a. Kesannya, prestasi mereka meningkat.
b. Akibatnya, dia menjadi lebih sihat.
c. Dengan itu, kita perlu lebih berusaha.
Penanda menulis dua huraian dalam satu ayata. justeru
b. malah
c. sekali gus
a. Dia rajin, justeru dia berjaya.
b. Dia pandai, malah dia bijak.
c. Dia bekerja keras, sekali gus dia mencapai impian.
Penanda memulakan perenggan penutupa. Kesimpulannya,
b. Intihanya,
c. Sebagai penutup wacana,
a. Kesimpulannya, usaha yang gigih akan membuahkan hasil.
b. Intihanya, kejayaan datang kepada yang berusaha.
c. Sebagai penutup wacana, teruskan usaha.
Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbezaa. Walau bagaimanapun,b. Namun demikian,
c. Dengan kata lain,
a. Walau bagaimanapun, ada yang berpendapat bahawa pendidikan formal lebih penting.
b. Namun demikian, beberapa orang berpendapat bahawa pengalaman kerja lebih berharga daripada ijazah.
c. Dengan kata lain, ada orang yang lebih mengutamakan kecerdasan emosi daripada kecerdasan intelektual.
Penanda menyambung isia. Tambahan pula,
b. Tambahnya lagi,
c. Lagipun,
a. Tambahan pula, dia juga menguasai beberapa bahasa.
b. Tambahnya lagi, dia suka menolong orang lain.
c. Lagipun, dia adalah seorang yang penyabar.
Penanda menghubungkan ayata. Oleh sebab itu,
b. Maka,
c. Demikianlah,
a. Oleh sebab itu, dia berjaya dalam hidupnya.
b. Maka, dia terus bekerja keras untuk mencapai cita-cita.
c. Demikianlah, dia menjadi contoh yang baik.
Penanda memberi penegasana. Sebenarnya,
b. Hakikatnya,
c. Sesungguhnya,
a. Sebenarnya, dia sangat berbakat dalam seni.
b. Hakikatnya, dia memiliki banyak pengalaman.
c. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang gigih.
Penanda menunjukkan waktua. Pada waktu itu,
b. Sebelum itu,
c. Selepas itu,
a. Pada waktu itu, dia menjadi juara dalam pertandingan.
b. Sebelum itu, dia sudah menyiapkan tugasan.
c. Selepas itu, dia melanjutkan pengajian ke luar negara.
Penanda menunjukkan perubahana. Walaupun begitu,
b. Akan tetapi,
c. Tetapi,
a. Walaupun begitu, dia terus berusaha.
b. Akan tetapi, dia tidak putus asa.
c. Tetapi, dia tetap berani menghadapi cabaran.
Penanda menambah penjelasana. Sebagai tambahan,
b. Selanjutnya,
c. Lebih lanjut,
a. Sebagai tambahan, dia juga mengikuti kursus khas.
b. Selanjutnya, dia menghabiskan masa dengan keluarga.
c. Lebih lanjut, dia sering membaca buku untuk menambah ilmu.
Penanda mengakhiri karangana. Akhir kata,
b. Ringkasnya,
c. Kesudahannya,
a. Akhir kata, usaha tangga kejayaan.
b. Ringkasnya, kejayaan memerlukan usaha dan pengorbanan.
c. Kesudahannya, kejayaan tidak datang begitu sahaja.
KategoriContoh Penanda
Penanda permulaan karangana. Pada era globalisasi ini,
b. Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c. Dalam meniti arus kemodenan ini,
d. Dewasa ini,
e. Pada masa ini,
f. Kini,
g. Dasawarsa ini,
h. Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i. Sejak sedekad yang lalu,
j. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k. Kebelakangan ini,
l. Balakangan ini,
m. Sejak akhir-akhir ini,
Penanda memulakan isi baharua. Selain itu,
b. Di samping itu,
c. Sementara itu,
d. Lebih-lebih lagi,
e. Dalam pada itu,
f. Lain daripada itu,
g. Pada waktu yang sama,
h. Dalam pada itu,
i. Seterusnya,
Penanda huraian isi karangana. Hal ini demikian kerana
b. Hal ini berlaku kerana
c. Hal ini terjadi kerana
d. Hal ini disebabkan oleh
e. Hal ini wujud akibat daripada
f. Hal ini bersangkut-paut dengan
g. Hal ini berpunca daripada
h. Hal ini tercetus apabila
Penanda menghuraikan contoha. Hal ini mengakibatkan
b. Hal ini menyebabkan
c. Oleh itu,
d. Maka,
e. Oleh hal yang demikian,
f. Oleh sebab itu,
g. Jelaslah bahawa
h. Justifikasinya,
Penanda memberi contoh dalam karangana. Misalnya,
b. Contohnya,
c. Sebagai contoh,
d. Tamsilnya,
e. Sebagaimana yang kita sedia maklum
f. Antaranya
g. adalah seperti
Penanda menutup isia. Kesannya,
b. Natijahnya,
c. Akibatnya,
d. Akhirnya,
e. Dengan itu,
f. Dengan berbuat demikian
g. Dengan keadaan sedemikian,
Penanda menulis dua huraian dalam satu ayata. justeru
b. malah
c. malahan
d. tambahan pula
e. sementelahan
f. sekali gus
g. di samping
Penanda memulakan perenggan penutupa. Kesimpulannya,
b. Intihanya,
c. Secara tuntas,
d. Konklusinya,
e. Sebagai penutup wacana,
f. Sebagai penghias bicara akhir,
g. Sebelum mengakhiri wacana ini,
h. Secara keseluruhan,
i. Secara total,
Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbezaa. Walau bagaimanapun,
b. Walakin itu,
c. Namun demikian,
d. Daripada perspektif yang berbeza,
e. Jika dilihat dari sudut lain,
f. Dengan kata lain,
g. Kontradiksinya,
h. Di sebalik itu,
i. Dalam pada itu,
j. Dari sudut lain,
Penanda memulakan atau memasukkan peribahasaa. Bak kata peribahasa,…
b. Bak kata peribahasa Melayu,…
c. Bak kata orang tua-tua,…
d. Bak kata mutiara,…
e. Bak Peribahasa,…
f. Bak kata cendekiawan,…
g. Persis kata peribahasa,…
h. Persis kata peribahasa Melayu,…
i. Persis kata orang tua-tua,…
j. Persis kata mutiara…
k. Persis perib

Kesimpulan

Kepentingan Memahami Penanda Wacana

Anak-anak, memahami penanda wacana sangat penting dalam Bahasa Melayu. Ia membantu kita menyusun ayat-ayat dengan lebih teratur dan mudah difahami.

Selain itu, ia juga membuat karangan kita lebih menarik dan mudah untuk dibaca.

Tips untuk Menguasai Penanda Wacana dalam Bahasa Melayu

Akhir kata, untuk menguasai penanda wacana dalam Bahasa Melayu, kita perlu banyak membaca dan menulis.

Selain itu, kita juga perlu banyak berlatih mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang berbeza dalam teks.

Semoga kita semua menjadi mahir dalam menggunakan penanda wacana!

Reference

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reposition

AL

Apa khabar? Aku AL, penulis website pro dalam bahasa, sains, matematik & tech. Suka sains trivia, kira matematik laju, pandai coding & buat website. Jom kongsi ilmu, have fun! 🤓

Related Post

Leave a Comment