Maksud Peribahasa Kusut Masai & Contohnya

Pengenalan

Peribahasa adalah ungkapan yang mengandungi makna tersirat dan biasanya digunakan dalam kehidupan seharian. Peribahasa sering digunakan dalam bahasa Melayu untuk menyampaikan maksud atau memberikan nasihat.

Satu daripada peribahasa yang sering digunakan adalah “kusut masai”. Apakah maksud sebenar peribahasa ini?

Asal Usul Peribahasa Kusut Masai

Peribahasa kusut masai berasal dari zaman dahulu kala di mana orang Melayu sering menggunakan kain sarung sebagai pakaian harian. Kain sarung ini biasanya dilipat dan diikat di pinggang. Apabila seseorang tergesa-gesa dan tidak melipat kain sarung dengan betul, ia akan menjadi kusut dan sukar untuk diatur semula.

Peribahasa kusut masai bermaksud keadaan yang tidak teratur atau kacau balau.

Makna Peribahasa Kusut Masai

Peribahasa kusut masai digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak teratur atau kacau balau. Contohnya, apabila seseorang tidak mengatur jadual dengan baik, ia akan mengalami keadaan kusut masai dalam hidupnya.

Contoh penggunaan peribahasa kusut masai dalam ayat:

“Kerja-kerja di pejabat ini semakin kusut masai kerana tiada siapa yang bertanggungjawab.”

Kelebihan Menggunakan Peribahasa Kusut Masai

Menggunakan peribahasa kusut masai dalam percakapan atau penulisan boleh memberikan beberapa kelebihan seperti:

  • Memperkaya bahasa dan membuatnya lebih menarik
  • Meningkatkan daya kreativiti dalam berbahasa
Peribahasa Lain

Leave a Comment