Formula Lelayang (Luas, Perimeter, Contoh Soalan)

Pasti anda pernah melihat lelayang terbang di udara pada waktu petang, bukan?

Rupa-rupanya lelayang adalah bentuk leper yang boleh anda kira luas dan lilitannya.

Maksud Lelayang

Tetapi sebelum itu, adakah anda tahu apa itu layang-layang?

Lelayang ialah bentuk rata 2 dimensi, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak selari, dan membentuk sudut yang berbeza antara satu sama lain.

Untuk penjelasan, mari kita lihat dengan teliti ulasan berikut di bawah!


Ciri-ciri Lelayang

Perhatikan bangun lelayang berikut.

lelayang
Paksi simetri lelayang

Berikut di bawah, terdapat beberapa ciri-ciri lelayang, antaranya:

  • Lelayang ialah bentuk rata dengan 4 sisi (quadrilateral).
  • Ia mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak selari. Sisi AB adalah sama dengan sisi AD dan sisi BC adalah sama dengan sisi CD.
  • Mempunyai dua sudut yang sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC.
  • Ia mempunyai dua pepenjuru yang berserenjang antara satu sama lain. AC pepenjuru adalah berserenjang dengan pepenjuru BD.
  • Ia mempunyai satu paksi simetri lelayang, iaitu garis yang bertepatan dengan garis AC.
  • Diagonal terpanjang ialah paksi simetri pada lelayang.

Seterusnya, kita akan membincangkan formula lelayang.


Formula Lelayang

Formula lelayang yang akan dibincangkan ialah Formula Luas Lelayang dan Formula Perimeter Lelayang.

1. Formula Luas Lelayang

Lihat gambar berikut.

formula luas lelayang

Diketahui bahawa dimensi pepenjuru AC dan BD ialah d1 dan d2. Luas bentuk rata lelayang dirumuskan seperti berikut.

Formula Luas Lelayang

L = ½ x diagonal pertama x diagonal kedua

L = ½ x AC x BD

L = ½ x d1 x d2

Penjelasan:

  • L : luas bangun datar lelayang
  • d1, d2 : diagonal-diagonal bangun datar lelayang

2. Formula Perimeter Lelayang

Lihat gambar berikut:

Formula Perimeter Lelayang

Berdasarkan gambar dan ciri-ciri lelayang, diketahui saiz sisi AB = saiz sisi AD = a, saiz sisi BC = saiz sisi CD = b. Sehingga Perimeter Lelayang adalah.

Formula Perimeter Lelayang

K = AB + BC + CD + DA

K = a + b + b + a

K = (a + a) + (b + b)

K = 2a + 2b

K = 2 (a + b)

Explanation:

  • K : Perimeter bentuk rata lelayang
  • a, b : saiz sisi bentuk rata lelayang

Soalan Lelayang

1. Sebuah lelayang mempunyai pepenjuru 12 cm dan 16 cm. Tentukan luas bentuk rata lelayang.

Explanation

L = ½ x d1 x d2

L = ½ x 12 cm x 16 cm

L = 96 cm2

Jadi, luas lelayang tersebut adalah 96 cm2.

2. Lihat gambar berikut.

Soalan lelayang

Tentukan perimeter lelayang tersebut.

Explanation

AD = √(92 + 122) = √(81 + 144) = √225 = 15

CD = √(162 + 122) = √(256 + 144) = √400 = 20

Karana AD = AB = 15 dan CD = BC = 20

Perimeter Lelayang:

K = 2 (AD + CD)

K = 2 (15 + 20)

K = 2 x 35

K = 70

Bagaimana dengan perbincangan di atas? Sangat mudah untuk difahami dan dipelajari bukan?

Terima kasih kawan-kawan kerana sudah membaca ulasan di atas, Semoga dapat membantu dan bermanfaat.


Leave a Comment