Maksud Peribahasa Privacy Policy & Contohnya

Pengenalan

Peribahasa adalah ungkapan atau kata-kata yang mengandungi makna tersirat. Ia biasanya digunakan dalam bahasa Melayu untuk menyampaikan maksud atau nasihat secara ringkas dan padat. Memahami peribahasa adalah penting kerana ia dapat membantu kita memahami budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu serta meningkatkan kemahiran bahasa kita.

Maksud Peribahasa Privacy Policy

Privacy policy adalah peribahasa dalam dunia digital yang merujuk kepada kenyataan atau dasar privasi yang dikeluarkan oleh syarikat atau organisasi yang mengendalikan laman web atau aplikasi. Ia bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh syarikat atau organisasi tersebut.

Fungsi privacy policy dalam dunia digital

Privacy policy memainkan peranan penting dalam dunia digital kerana ia memberikan kepercayaan kepada pengguna bahawa data mereka akan dilindungi dan tidak disalahgunakan. Selain itu, ia juga membantu syarikat atau organisasi mematuhi undang-undang privasi dan mengelakkan mereka daripada terlibat dalam tindakan undang-undang yang tidak diingini.

Contoh-contoh Peribahasa Privacy Policy

Berikut adalah beberapa contoh privacy policy dari beberapa situs web terkenal:

Facebook

Privacy policy Facebook memberikan penjelasan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dikongsi dengan pihak ketiga. Ia juga memberikan pilihan kepada pengguna untuk mengawal privasi mereka dengan mengubah tetapan akaun mereka.

Google

Privacy policy Google memberikan penjelasan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh Google. Ia juga memberikan pilihan kepada pengguna untuk mengawal privasi mereka

Peribahasa Lain

Leave a Comment