Nombor dalam Bahasa Arab 1-100

Cover Nombor dalam Bahasa Arab Cerdika
Cover Nombor dalam Bahasa Arab Cerdika

Tidak dinafikan bahawa nombor dalam Arab adalah penting untuk dipelajari. Ia adalah angka piawai yang digunakan dalam banyak budaya di seluruh dunia, dan ia menyampaikan tahap kecanggihan yang sukar untuk dikalahkan.

Jika anda ingin menambahkan sentuhan keanggunan dan perbezaan pada pembentangan anda, atau ingin menggunakan angka dengan cara yang bersesuaian dengan budaya, angka Arab adalah cara yang tepat.

Nombor Dalam Bahasa Arab 1-10

1 وَاحِدٌ   waahidun
2 اِثْنَانِ   itsnaani
3 ثَلَاثَةٌ   tsalaatsatun
4 أَرْبَعَةٌ   arba’atun
5 خَمْسَةٌ   khamsatun
6 سِتَّةٌ   sittatun
7 سَبْعَةٌ   sab’atun
8 ثَمَانِيَةٌ   tsamaaniyatun
9 تِسْعَةٌ   tis’atun
10 عَشْرَةٌ  ‘asyratun

Di bawah ini adalah contoh penulisan lambang bilangan angka Arab dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.

Nombor Dalam Bahasa Arab 11-20

11 أَحَدَ عَشَرَ   ahada ‘asyara
12 اِثْنَا عَشَرَ   itsnaa ‘asyara
13ثَلَاثَةَ عَشَرَ   tsalaatsata ‘asyara
14 أَرْبَعَةَ عَشَرَ   ‘arba’ata ‘asyara
15خَمْسَةَ عَشَرَ   khamsata ‘asyara
16 سِتَّةَ عَشَرَ   sittata ‘asyara
17 سَبْعَةَ عَشَرَ   sab’ata ‘asyara
18ثَمَانِيَةَ عَشَرَ   tsamaaniyata ‘asyara
19 تِسْعَةَ عَشَرَ   tis’ata ‘asyara
20عِشْرُوْنَ   ‘isyruuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 21-30

21 وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ   waahidun wa ‘iysruuna
22اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ   itsnaani wa ‘iysruuna
23ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ   tsalaatsatun wa ‘iysruuna
24أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ   arba’atun wa ‘iysruuna
25خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ   khamsatun wa ‘iysruuna
26 سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ   sittatun wa ‘iysruuna
27سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ   sab’atun wa ‘iysruuna
28 ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ   tsamaaniyatun wa ‘iysruuna
29تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ   tis’atun wa ‘iysruuna
30ثَلَاثُوْنَ   tsalaatsuuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 31-40

31وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ   waahidun wa tsalaatsuuna
32 اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ    itsnaani wa tsalaatsuuna
33ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  tsalaatsatun wa tsalaatsuuna
34 أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  arba’atun wa tsalaatsuuna
35 خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  khamsatun wa tsalaatsuuna
36سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ  sittatun wa tsalaatsuuna
37 سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  sab’atun wa tsalaatsuuna
38ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna
39 تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ  tis’atun wa tsalaatsuuna
40أَرْبَعُوْنَ  ‘arba’uuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 41-50

41وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ  waahidun wa ‘arba’uuna
42 اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ  itsnaani wa ‘arba’uuna
43 ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  tsalaatsatun wa ‘arba’uuna
44أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  arba’atun wa ‘arba’uuna
45 خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  khamsatun wa ‘arba’uuna
46سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  sittatun wa ‘arba’uuna
47 سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  sab’atun wa ‘arba’uuna
48ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna
49 تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ  tis’atun wa ‘arba’uuna
50خَمْسُوْنَ  khamsuuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 51-60

51وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ  waahidun wa khamsuuna
52 اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ  itsnaani  wa khamsuuna
53ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ  tsalaatsatun  wa khamsuuna
54 أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ  arba’atun  wa khamsuuna
55خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ  khamsatun wa khamsuuna
56سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ  sittatun wa khamsuuna
57 سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ  sab’atun wa khamsuuna
58ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ  tsamaaniyatun wa khamsuuna
59 تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ  tis’atun wa khamsuuna
60سِتُّوْنَ  sittuuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 61-70

61وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ  waahidun wa sittuuna
62اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ  itsnaani wa sittuuna
63 ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ  tsalaatsatun wa sittuuna
64أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ  arba’atun wa sittuuna
65 خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ  khamsatun wa sittuuna
66سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ  sittatun wa sittuuna
67سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ  sab’atun wa sittuuna
68ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ  tsamaaniyatun wa sittuuna
69تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ  tis’atun wa sittuuna
70سَبْعُوْنَ  sab’uuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 71-80

71وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ  waahidun wa sab’uuna 
72 اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ  itsnaani wa sab’uuna
73ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ  tsalaatsatun wa sab’uuna
74 أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ  arba’atun wa sab’uuna
75 خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ  khamsatun wa sab’uuna
76سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ  sittatun wa sab’uuna
77سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ  sab’atun wa sab’uuna
78ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ  tsamaaniyatun wa sab’uuna
79تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ  tis’atun wa sab’uuna
80ثَمَانُوْنَ  tsamaanuuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 81-90

81وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ  waahidun wa tsamaanuuna
82اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ  itsnaani wa tsamaanuuna
83 ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ  tsalaatsatun wa tsamaanuuna
84 أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ  arba’atun wa tsamaanuuna
85 خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ  khamsatun wa tsamaanuuna
86سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ  sittatun wa tsamaanuuna
87 سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ  sab’atun wa tsamaanuuna
88ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ  tsamaaniyatun wa tsamaanuuna
89 تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ  tis’atun wa tsamaanuuna
90تِسْعُوْنَ  tis’uuna

Nombor Dalam Bahasa Arab 91-100

91وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ  waahidun wa tis’uuna
92اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ  itsnaani wa tis’uuna
93 ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ  tsalaatsatun wa tis’uuna
94 أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ  arba’atun wa tis’uuna
95خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ  khamsatun wa tis’uuna
96سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ  sittatun wa tis’uuna
97سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ  sab’atun wa tis’uuna
98ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ  tsamaaniyatun wa tis’uuna
99 تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ  tis’atun wa tis’uuna
100مِائَةٌ  mi-ah

Tips Belajar

Terdapat banyak cara untuk mempelajari nombor Arab, tetapi salah satu cara yang paling berkesan ialah menggunakan sistem kad flash. Dengan cara ini, anda boleh menyemak nombor dengan mudah mengikut keperluan dan meningkatkan perbendaharaan kata bahasa Arab anda pada masa yang sama.

Terdapat juga banyak alat dalam talian yang dapat membantu anda dengan ini, termasuk www.memrise.com, www. spacedict.com, dan www.wordle.net.

Sebaik sahaja anda telah mempelajari nombor 1 hingga 100, anda boleh mula mempelajari perkataan dan frasa bahasa Arab asas lain yang berkaitan dengan nombor. Sebagai contoh, anda boleh belajar bagaimana untuk mengatakan “satu” dalam bahasa Arab dengan mengatakan “al-wadud” atau “al-wadid”.

Anda juga boleh belajar bagaimana untuk mengatakan “dua” dengan mengatakan “al-badi” atau “al-badah”. Dan seterusnya. Adalah penting untuk mengekalkan perbendaharaan kata anda supaya anda boleh berkomunikasi dengan berkesan dalam bahasa Arab, tidak kira apa keadaan anda mendapati diri anda.

AL

Apa khabar? Aku AL, penulis website pro dalam bahasa, sains, matematik & tech. Suka sains trivia, kira matematik laju, pandai coding & buat website. Jom kongsi ilmu, have fun! 🤓

Related Post

Leave a Comment