Nota Kata Sendi Nama (Ringkas)

Adakah anda tertanya-tanya bagaimana menggunakan kata sendi nama dalam ayat? Jangan risau, kami sedia membantu anda! Dalam artikel ini, kami akan mengajar anda selok-belok kata sendi nama – apakah ia, cara menggunakannya dan beberapa contoh.

Selepas membaca artikel ini, anda akan dapat menggunakan preposition dalam mana-mana ayat dengan mudah!

Maksud Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dan ayat. Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 252), kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.

Sebagai contoh, dalam “Johne suka anjing,” kata depan “suka” menukar kata kerja “suka” ke dalam bentuk mood kata sifat, menjadikannya kelihatan seperti John suka anjing dan bukannya anjing yang menyukai Johne.

Jenis Kata Sendi Nama

Sebelum anda membuat kata sendi nama, maka anda mesti tahu jenis kata sendi nama . Ya, kata sendi nama mempunyai jenis sendiri untuk membuat hukuman yang betul. Berikut adalah beberapa jenis kata sendi nama seperti:

1. Kata Asas

Kata asas dalam kata sendi nama adalah, iaitu, sejenis kata sendi nama yang tidak mempunyai affixes, awalan, atau sisipan. Supaya jenis kata sendi nama tunggal ini mempunyai bentuk tulen perkataan asas atau perkataan asal hanya tanpa sebarang perkataan tambahan.

Terutama untuk kata sendi nama asas diikuti dengan perihalan tempat dan masa, kata sendi nama mesti dipisahkan. Walau bagaimanapun, jika fungsinya adalah sebagai affix atau diikuti dengan perkataan selain daripada tempat dan masa. Kemudian tulisan itu bersatu.

Bagi jenis kata sendi nama yang termasuk perkataan akar terdapat banyak, iaitu: dari, dalam, dengan, dengan, oleh, pada, sejak, sehingga, untuk, antara, kecuali, kira-kira, juga, dan tanpa.

2. Kata Sendi Nama Gabungan

Preposisi kompaun atau ia boleh dipanggil kata sendi nama kompaun adalah kata sendi nama tunggal yang diletakkan secara berurutan. Penggunaannya kemudian membuat satu ayat mempunyai dua kata sendi nama yang disusun bersebelahan. Menariknya, walaupun terdapat dua kata sendi nama sekaligus, makna ayat itu dapat disampaikan lebih banyak.

Bagi jenis kata sendi nama yang jatuh ke dalam kategori Sisi demi Sisi terdiri daripada: kepada, bukannya, oleh itu, antara… dengan, kerana … Sehingga.

3. Kata Sendi Nama Korelated

Sebagai tambahan kepada kata sendi nama gabungan, terdapat juga kata sendi nama yang berkaitan. Ia adalah sejenis kata sendi nama yang terdiri daripada dua jenis atau dua perkataan yang berpasangan antara satu sama lain dan penempatan mereka berasingan daripada frasa lain. Supaya dalam satu ayat terdapat dua kata sendi nama yang terletak jauh.

Atau dengan kata lain dipisahkan oleh frasa lain, yang kemudiannya dapat membantu menjelaskan niat yang disampaikan oleh pengarangnya. Jenis kata sendi nama yang jatuh ke dalam kategori kata sendi nama kolerated adalah: daripada.. sehingga, sejak.. sehingga, antara, dan sebagainya.

4. Kata Sendi Nama

Falsafah perkataan adalah kata sendi nama yang mengandungi affix, jadi ia adalah sejenis kata sendi nama yang ditambah dengan affix. Borang kemudian berkembang mengikut affix yang digunakan dan kemudian menjejaskan fungsi kata sendi nama.

Bentuk kata sendi nama ini juga mempunyai awalan, akhiran, dan gabungan kata kerja, kata sifat, serta dari kata nama yang disertakan. Supaya bentuk kata pengantar tidak lagi asli, tetapi telah ditambah dilekatkan dan menjadi satu perkataan keseluruhan.

Dan perkataan falsafah atau pelekat terdiri daripada: bersama-sama, dengan, ke arah, ke arah, menurut, kira-kira, semasa, semasa, semua, seperti, terhadap, melalui, dan berkenaan.

Contoh Kata Sendi Nama

Kata Sendi NamaPenggunaanContoh Kata Sendi Nama
di-menunjukkan tempat a)Semua murid sedang beratur di dataran perhimpunan.
ke-menunjukkan tempat atau arah yang dituju-menunjukkan masa dan waktua)  Zaki akan ke perpustakaan pada pukul 2:00 petang.b) Pameran buku akan diadakan selama tiga hari dari 22 Ogos hingga ke 24 Ogos 2012.
dari-menyatakan tempat dan arah yang dituju-menyatakan masa dan waktua) Nenek baru sampai dari kampung.b) Mastura berasal dari Johor Bahruc) Saya telah menunggu kamu sejak dari pagi.
daripada-menunjukkan asal kejadian atau punca-untuk membuat perbandingan-tidak boleh digunakan untuk masa, tyempat dan araha) Jem ini dibuat daripada strawberi.b) Ali lebih tinggi daripada ayahnya.c) Mariana telah menerima sepucuk surat daripada sahabat penanya.
kepada-dunakan untuk orang -digunakan untuk benda abstrak-Untuk menyatakan bahagianA ) Julia menyerahkan buku latihan kepada gurunya.b) Denda akan dikenakan kepada mereka yang dating lewat.c) Murid-murid telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
pada-untuk menerangkan waktu-digunakan untuk manusia dan binatang-untuk menunjukkan tempata) Pada waktu petang, ayah berjogging di taman rekreasi.b) Buku Anusya ada pada Harmony.c) Tuliskan maklumat kamu pada borang ini.
Untuk / bagi-untuk menentukan sesuatu -untuk membezakan daripada yang laina) Bunga mawar ini khas untukmu.b) Buah-buahan itu dibeli untuk ibunya.c) Hadiah-hadiah itu bagi anak-anak.
demi-menunjukkan tujuan-menunjukkan urutana) Kita mestilah rajin berusaha demi hadapan yang cemerlang.b) Adik mengira batang lidi itu satu demi satu.
tentang-untuk menunjukkan rujukana) Mereka berbincang tentang tugasan yang akan dilakukan.b) Beliau berucap tentang masalah ekonomi Negara yang kian pulih.
Seperti / bagai / umpama / laksana / baik-untuk menunjukkan persamaan atau perbandingana) Pasangan pengantin itu seperti pinang dibelah dua.Peserta ratu cantik itu cantik bak bidadari.c) hati Akif bagai dihiris dengan sembilu apabila dihina di hadapan orang ramai.
dengan-menunjukkan bersama-sama-menunjukkan cara-menunjukkan pakai atau menggunakan-menunjukkan perbandingan atau persamaana) Suhaila ke sekolah dengan adiknya.b) Emak memotong sayur-sayuran itu dengan pisau.c) Encik Yazid menerima berita sedih itu dengan tabah.d) Baju Krostina sama dengan baju saya.
sejak-untuk menunjukkan masa dan waktua) Shobana kelihatan muram sejak kematian ibunya.b) Kami sekeluarga tinggal di rumah itu sejak dua tahun yang lalu.
terhadap-digunakan untuk merujuk manusia, haiwan atau bendaa) Tindak balas air terhadap logam itu sukar ditentukan.b) Jangan berkasar terhadap kanak-kanak.
akan-digunakan untuk menunjukkan emosi atau sikapa) Encik Wong amat saying akan anak-anak bongsunya.b) Kami sangat benci akan sikap Kok Meng yang sombong itu.
oleh-menunjukkan sebab-menunjukkan ayat pasifa) Dia terjaga oleh kokokan ayam jantan itu.b) Jamuan tengah hari disumbangkan oleh pihak sekolah.
hingga / sampai-menunjukkan peringkat masa, waktu atau tempata) Jia Ren membuat kerja sekolah hingga jam 10:00 malam.b) “Saya ingin belajar sampai ke peringkat university,” kata Hadi.
dalam / antara-untuk menunjukkan sesuatu perkara-untuk menunjukkan dua pihak atau dua perkaraa) Kita harus fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.b) Maklumat itu telah dinyatakan dalam teklimat yang lepas.c) Terdapat banyak perbezaan antara kereta buatan Jepun dengan Malaysia.d) Antara mereka berdua, Farhanlah yang lebih tinggi.

Leave a Comment