Aritmetik (Maksud, Operasi Asas, Soalan)

Anda mesti biasa dengan perkataan penambahan, pengurangan, pembahagian dan pendaraban. Nah, dalam matematik, operasi asas ini dipelajari dalam ilmu yang dipanggil aritmetik.

Kali ini, kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai aritmetik, mari kita lihat materi berikut.

Maksud Aritmetik

Aritmetik, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, merupakan satu cabang matematik yang mengkaji operasi-operasi asas nombor.

Manakala menurut ahli, Aritmetik ditakrifkan sebagai kajian integer positif melalui penambahan, pengurangan, pendaraban, dan pembahagian, serta penggunaan keputusan dalam kehidupan seharian.


Operasi Asas Aritmetik

Dalam aritmetik, terdapat beberapa operasi asas yang sering digunakan, antaranya penambahan, pengurangan, pendaraban, dan pembahagian.

Pengiraan yang dilakukan dalam aritmetik dijalankan dalam urutan tentang operasi yang dilakukan dahulu.

Berikut ialah penjelasan tentang operasi asas aritmetik.

1. Penambahan

Penambahan ialah penambahan dua nombor kepada nombor yang merupakan hasil tambah dua nombor itu.

Operasi tambah dilambangkan dengan simbol + (tambah).

2. Pengurangan

Pengurangan ialah lawan operasi tambah. Pengurangan boleh ditakrifkan sebagai perbezaan antara dua nombor.

Operasi tolak dilambangkan dengan simbol – (kurang).

Katakan ada nombor A dan B, maka kita cari perbezaan atau perbezaannya:

  • jika keputusan A – B adalah negatif maka nilai A adalah kurang daripada nilai B,
  • jika hasilnya sama dengan sifar maka nilai A adalah sama dengan nilai B,
  • Jika hasilnya positif, maka nilai A lebih besar daripada nilai B.

3. Pendaraban

Pendaraban boleh dilambangkan dengan simbol x atau simbol (titik).

Pada asasnya, pendaraban ialah penambahan berulang, sebagai contoh: 4×5=4+4+4+4+4=20.

Daripada ini dapat dilihat bahawa pendaraban boleh diterjemahkan kepada penambahan yang diulang sehingga ia sepadan dengan nombor yang didarab.

Formula am untuk pendaraban ialah

formula pendabaran aritmetik

4. Pembahagian

Pembahagian adalah lawan dari pendaraban. Pembahagian 2 nombor akan mendapat hasil bagi atau quotient.

Pembahagian ini biasanya dianalogikan sebagai objek yang kemudiannya diedarkan kepada orang tertentu.

Sebagai contoh, Andi mempunyai 6 keping roti dan akan berkongsi dengan 2 orang adiknya, setiap abang akan mendapat 3 keping roti, ketiga-tiga roti itu adalah hasil pembahagian 6 dengan 2.

Bahagian biasanya dilambangkan dengan simbol : (titik bertitik).

  • Mana-mana nombor yang dibahagikan dengan sifar maka hasil bahagi tidak boleh ditakrifkan.
  • Sifar apabila dibahagikan dengan sebarang nombor akan menghasilkan sifar juga.

Soalan Aritmetik

Untuk mendalami pengetahuan anda tentang aritmetik, kaji dan fahami beberapa contoh masalah aritmetik dan perbincangannya yang telah kami kumpulkan di bawah.

1. Sebuah kereta bergerak dari bandar A ke bandar B dengan kelajuan 100 km/j dalam masa 8 jam. Berapa lamakah masa yang diambil jika kereta itu bergerak pada kelajuan 150km/j?

PERBINCANGAN

Kelajuan = masa ÷ jarak,

jadi:

Masa = Kelajuan ÷ Jarak

Kelajuan = 150km/jam

Jarak dari bandar A ke B ialah

Jarak = Kelajuan × masa

Jarak = 100km/jam × 8 jam

Jarak = 800km

Maka masa yang diperlukan jika kelajuan 150 km/j ialah

Masa = Kelajuan ÷ Jarak

Masa = 800km ÷ 150km/jam

Masa = 5 ⅓ Jam

Jadi, masa yang diambil jika kereta itu bergerak pada kelajuan 150km/j ialah 5 ⅓ jam atau 5 jam 20 minit.

2. Motosikal Sinta menghabiskan 10 liter petrol untuk perjalanan ke sekolah Isnin hingga Jumaat. Berapakah liter petrol yang Sinta perlukan untuk pergi ke sekolah dalam tempoh 4 minggu akan datang sekiranya terdapat 2 buah kurma merah?

PERBINCANGAN

Jumlah Petrol yang diperlukan = Petrol diperlukan dalam 1 hari × bilangan hari persekolahan

Petrol yang diperlukan setiap hari ialah:

10l ÷ 5 = 2 liter

Jumlah hari persekolahan dalam 4 minggu berikutnya ialah:

4×5 – 2 = 20 – 2 = 18 hari

Jadi, jumlah petrol yang diperlukan ialah:

2 liter × 18 = 36 liter

Jadi, jumlah petrol yang Sinta perlukan untuk ke sekolah dalam 4 minggu akan datang jika ada 2 buah kurma merah ialah 36 liter.


Leave a Comment